Kalkulace

OTEVŘENÁ KALKULACE S GARANCÍ ZŮSTATKOVÉ HODNOTY (ZH)

 • rovnoměrné splátky
 • platba za služby je zálohová - jednou za dané období je porovnána se skutečnými čerpanými náklady - rozdíl je nájemci vyúčtován
 • ZH - garantována (při dodrženém projezdu km)
 • km nájezdy - v případě odchylky od smluveného nájezdu km je splátka rekalkulována tak, aby ZH odpovídala skutečnému stavu najetých km

UZAVŘENÁ KALKULCE

 • rovnoměrné splátky
 • fixní platby za služby – nejsou nájemci účtovány žádné další náklady
 • ZH – garantová (při dodrženém projezdu km)
 • km nájezdy – v případě odchylky od smluveného nájezdu km je splátka rekalkulována tak, aby ZH odpovídala skutečnému stavu najetých km

OTEVŘENÁ KALKULACE BEZ GARANCE ZŮSTATKOVÉ HODNOTY (ZH)

 • rovnoměrné splátky
 • platba za služby je zálohová – jednou za dané období je porovnána se skutečnými čerpanými náklady – rozdíl je nájemci vyúčtován
 • ZH – po ukončení doby nájmu porovnání se skutečnou PC; rozdíl je nájemci vyúčtován
 • km nájezdy nejsou určující
 • operativní leasing účetně daňový – jedná se pouze o nájem se základními službami

POPTÁVKOVÝ FORMULAŘ KE STAŽENÍ

Ing. Hana Smutná
+420 725 825 513